Tư Vấn Luật

Chủ đầu tư có được giao nhà khi chưa có biên bản nghiệm thu?

Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật này. Hiện gia đình tôi có hợp đồng mua một căn hộ. Chưa có biên bản nghiệm thu công trình, chủ đầu tư có được giao nhà và tôi có nên nhận nhà luôn không? tư

Những quy định để được tách thửa đất tại Hà Nội

Nhưng, bạn có thể đối chiếu trường hợp của gia đình bạn dựa trên những điều kiện trên. Bố mẹ tôi có 2 mảnh đất, 1 mảnh rộng 75m2 ở quận Thanh Xuân và 1 mảnh rộng 80m2 ở huyện Gia Lâm, nhưng mảnh ở Gia Lâm không tách thửa được. thủ tục tách đất

Quản lý các công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng như thế nào?

Mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Các công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng đã được quy định tại Luật Xây dựng. Vậy Nhà nước quản lý và kiểm soát những công trình này như thế nào? Quản lý các công trình

Những hồ sơ cần thiết để làm sổ đỏ từ mua bán giấy tay

Những hồ sơ cần thiết để làm sổ đỏ từ mua bán giấy tay Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT Tp.HCM Theo báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai TP, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử

Miễn thuế trước bạ đối với những bất động sản nào?

Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng chịu lệ phí trước bạ Thông tư 301/2016/TT – BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ, miễn lệ phí trước bạ và kê khai, nộp lệ phí

Diện tích tối thiểu để tách thửa với đất trồng lúa?

Theo Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn 150m2/thửa Hỏi: Gia đình tôi có 200m2 (10m x 20m) đất trồng lúa đã được cấp sổ đỏ, quy hoạch sử dụng đất là đất ở. Nay tôi muốn bán

Phần diện tích nhà cơi nới có được đền bù khi bị giải tỏa?

Do đó, về phần bạn nộp thuế đất là 50m2 là nộp cho diện tích đất thực tế bạn sử dụng chứ không phải là đất được quy định trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hỏi: Nhà tôi ở khu tập thể cũ, diện tích 25m2 nhưng cơi nới ra thành 50m2 và